6.    De Toekomst

In hoofdstuk 2 is al beschreven wat er in de voorgaande 32 edities van het Maaslands Carnavals Liedjes Festival al is veranderd.

Elke twee á drie jaar wordt na het MCLF een deelnemers vergadering gehouden. Zo ook op 8 januari 2013. Tijdens deze goed bezochte deelnemersvergadering werd duidelijk dat de D’n Iemhof niet meer de ‘locatie to be’ was. Ook werd gesproken over de invulling van de avond.

Op basis van deze vergadering en een eerder geprek met Marco van Ultzen en Peter van Lieshout is een advies opgesteld richting het Bestuur van de Raauw Ossekar is.

De MCLF-commissie is samen met het Bestuur op zoek gegaan naar een andere locatie voor het MCLF. Dit is uiteindelijk Het Oude Theater geworden.

Maar dat is niet de enigste verandering die de commissie heeft doorgevoerd. Er zal een totaal programma worden gepresenteerd. Dit betekent een openings-act, de wedstrijd gevolgd door een after-party.

De vakjury blijft en bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal 5 leden. De deelnemer hoeft geen publieksjury lid meer te leveren. De organisatie zorgt voor een publieksjury. Ook deze bestaat uit minimaal drie leden en maximaal 5. Meer informatie in het reglement.

De zaalprijs, de laatste twee jaar via SMS komt niet meer terug.

Er wordt een nieuwe categorie genaamd “De Smaakkraker” ingevoerd. Bij deze categorie mag een bestaande lied worden gebruikt met een nieuwe tekst. De winnaar van deze categorie komt ook op de CD.
Voor de loting van optreden wordt er geen verschil gemaakt tussen beide categorieën. Ook dingen zij mee voor de Presentatieprijs.

In het verleden werden de nummers 5 en 6, die ook op de CD komen bekend gemaakt. Nu doen zij mee aan de finale ronde. Dus een finale ronde van 6 deelnemers in plaats van 4.