MCLF-Commissie,
Wil Panneman
Basis was “22 Edities MCLF door Henk de Croon (2002)”
Copyright © Oktober 2013, P.C.S. De Raauw Ossekar,  Oss

1.    De Start

Ergens in 1982 komt toenmalig president van Carnavals Stichting De Raauw Ossekar Bert Appels met het idee om een carnaval¬s liedjesfestival te organiseren. Hij en met hem vele anderen zijn de commerciële melodietjes en het geproduceerde gebral van de Hilversumse zenders meer dan zat. Die liedjes doen geen deugd aan de eigen carnavalscultuur zoals die in Oss en het Maasland wordt beleefd. Zijn idee wordt met veel instemming verwelkomd.

Er wordt meteen een commissie benoemd onder voorzitterschap van Frans van der Weerden en verder Harrie Bosch, Gerardus Sozef, Ben Baaijens(†), Tonnie Verbruggen (†).

Er worden stukken in de krant gepubliceerd, scholen en vereni¬gingen in de hele regio worden aangeschreven om kandidaten te krijgen. De oogst is echter uiterst mager. Slechts twee kandi¬daten melden zich aan. Het eerste festival is tijdens het zogenaamde Rondje Ossekar, een carnavalesk feestje op de zondagmiddag in Narrentempel D’n Iemhof.

Het festival werd een afgeleide van het Kwekfestijn in Den Bosch. Beroepsmusici werden aangezocht om een jury te vormen om de liedjes op muzikaliteit, tekst en voordracht te beoordelen. Zij fungeer¬den onder voorzitterschap van de voorzitter van het Kwekfes¬tijn. Niet verwonderlijk dus dat de eerste edities van het liedjesfestival gekenmerkt werden door de zogenaamde Bossche dreun.

Twee meisjes van ongeveer tien en elf jaar toen, kwamen als beste uit de bus met het liedje We magge d'r zen. Helaas bestaan er geen opnames van.

Besloten werd om nog datzelfde jaar in november een tweede liedjesfes-tival te houden, zodat het winnende liedje ruim voor carnaval gepromoot kon worden. Weer worden op zeer ruime schaal deelne¬mers gezocht. Op blaaskapel De Mukken uit Schaijk na, laat het Maasland het afweten. Kapellen en deelnemers komen voor de rest allemaal uit Oss.

Alle begin is moeilijk. beseft ook de organiserende MCLF-commissie, maar zij zet gestaag door. Frans van Leeuwen was de eerste presentator en kweet zich voorbeel¬dig van zijn taak. De in carnavalskringen bekende Anne van de Steenstraten schreef het eerste liedje voor De Schikzuukers.

Met de komst van deelnemers als De Houtklappers en de Oplap¬pers begon het liedjesfestival lekker te lopen, wat deelnemers betreft. De regio is echter slechts af en toe vertegenwoor¬digd. De beste liedjes, waaronder het winnende liedje  worden elk jaar opgenomen op het vinyl later op cassette bandjes, vanaf de veertiende editie op CD en sinds de negenentwintigste editie gratis te downloaden.

In het begin werden de liedjes in de Osse carnavalstempels ten gehore gebracht. Dit is bijna tot nul gereduceerd, reden hiervan de technisch mogelijkheden om muziek ten gehore te brengen, externe partij.

Ook werd in het begin de muziek onder de Osse kapellen verspreid. Hier werd helaas weinig meegedaan en deze service stopte rond 1997.
Toch zou de MCLF-commissie graag zien dat het winnend lied weer ten gehore wordt gebracht door de kapellen. Met de 33ste editie wordt een nieuwe  aanzet gegeven. Door de zanglijn ook uit te laten schrijven kunnen de kapellen de nummers goed brengen zonder de zang.


2.    De veranderingen

De MCLF-commissie, die inmiddels vaste grond onder de voeten heeft gekregen, niet alleen bij De Raauw Ossekar zelf, gaat ambitieus als zij is, zoveel als mogelijk de perfectie nastre¬ven.

Het reglement wordt aangepast en dat heeft tot gevolg dat de vakjury rouleert. Na vijf jaar wordt een lid automatisch vervangen door een nieuwkomer. Zo zitten er niet alleen be¬roepsmusici in de jury, maar ook dirigenten en af en toe choreografen en theatermensen.

Ook wordt een persjury in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de media uit het Maasland. Los van de vakjury een kennen zij de persprijs toe.

Tenslotte wordt de publieksjury ingevoerd, die te samen met de vakjury de eindklassering bepaalt van de meedingende liedjes en voor de jurering van de Presentatie prijs zorgt.

De deelnemers weten zich steeds vaker te verzekeren van de medewerking van de diverse muziekkapellen. Die zetten uiteraard hun beste beentje voorzetten om de liedjes zodanig te spelen dat zij als winnaar, zo niet tot de besten beoordeeld worden. Het geeft hen het genoegen om ook op de jaarlijks uit te geven muziekdrager te komen en zo meer naamsbekendheid te krijgen.
De eerste zeven festivals vinden op de zondagmiddag plaats. Het aantal deelnemers varieerde die eerste jaren echter sterk, hoewel de kwaliteit steeds uitstekend was.

Het achtste festival vindt voor het eerst op de vrijdagavond plaats voor het Elf-Elf bal van de Raauw Ossekar. Organisatoren, deelnemers en kapellen hebben zodoende nog het hele weekeinde voor zich om de rust terug te vinden en de spanning van de inspanning te laten betijen.

Sinds de 13de editie wordt het MCLF een week na de onthulling van de StadsPrins gehouden. Hierdoor kon de nieuwe StadsPrins en zijn Adjudant ook aanwezig zijn. Hiermee werd ook een wens van SCVO ingewilligd.
De invloed van de publieksjury werd ook vergroot, naar aanleiding van een deelnemers vergadering. De publieksjury werd gelijk gesteld aan 3 vakjuryleden (was 2) in de voorrondes en in de finale werden de punten van de publieksjury opgeteld en niet meer gemiddeld. Deze vernieuwde telling was actief sinds de 26ste editie (2006).


 

3.    Het Carnavals Liedjes Festival

Voordat een liedje echter ten gehore kan worden gebracht, moet eerst de muziek en de tekst geschreven worden. Sommige deelne¬mers doen dat zelf, al dan niet met hulp van de begeleidende kapel of kapelmeester.

In de eerste jaren van het festival waren de bijdrage van John van Boekel en Anna van de Steenstraten succesvol als muziek- en tekstschrijver. John was actief bij de Houtklappers en Anna bij de Krijtvreters. Beide schreven ook voor andere deelnemers.
Het bekendste liedje van Anna van de Steenstraten is “Moeder Het Is Weer Mis’ wat ten gehore werd gebracht door Doet Hier Iets. Dit lied werd ook Brabantse Carnavalskraker tijdens het Knotkraker Festival in 1992. Het lied kreeg ook landelijke bekendheid door De Deurzakkers.

Huub van de Sande was als één van de muziek- en tekstschrijver zeer succesvol met D’n Olijke Kouseband. Tegenwoordig zijn de liedjes van de hand van Pierre van Heumen zeer succesvol. Ook Pierre schrijft voor diverse deelnemers. Pierre is één van de twee buurmannen van BB en de Klooiers.

De Raauw Ossekar is dik tevreden dat de Osse kapellen altijd bereid zijn om de deelnemers te begeleiden. K.V.A. tegenwoordig Kiep Kwajt heeft eens 5 deelnemers begeleid.
Ook is er een tendens ontstaan dat de kapellen steeds vaker ook als deelnemer meedoen.

Jos van Erp, tot 2001 president van de overkoepelende Carnavals Stichting De Ossekoppen heeft vanaf het begin het liedjesfestival een heel positieve bijdrage zien leveren aan het Osse carnaval. Het verhoogt de kwaliteit van het lokale carnaval. Veel clubs en gezelschappen zijn een groot deel van het jaar bezig met het oefenen voor de deelname aan het MCLF. En ze willen er allemaal winnen of op de jaarlijkse cd komen.

 


4.    Achter en voor de schermen

Good old Gerardus Sozef maakt vanaf het begin van het liedjes¬festival deel uit van de MCLF-commissie. Hij is er dan ook zo ongeveer het hele jaar mee bezig. Onder leiding van Bert Appels en met medecommissieleden als Frans van der Weerden, Ben Baaijens Harrie Bosch en Tonnie Verbruggen probeerde hij elk jaar weer zoveel mogelijk deelnemers aan het festival te krijgen. Hoewel hij vindt dat er nog best een paar bij kunnen en dan vooral uit de regio, is hij zeer in zijn nopjes dat er al vanaf een paar jaar na de oprichting steeds een avondvul¬lend programma is geweest.

Als de dag van gisteren herinnert hij zich het eerste festival met slechts twee deelnemers. Twee toen schattige meisjes van tien en elf jaar oud, als Patty en Jolly brachten met veel verve 'We magge der zen'. Die titel was en is nog steeds van toepassing op de commissie, die in de loop der jaren van samenstelling wisselde.

Zo was Frans van Leeuwen de eerste presentator, die later werd ingewisseld voor Piet van Lijssel. Die presentatoren hebben steeds in grote mate toe bijgedragen dat het carnavalspubliek in Narrentempel Dn Iemhof in goede stemming werd gebracht en zich uitstekend vermaakte met de diverse presentaties.
Piet heeft 25 edities van het MCLF gepresenteerd, in 26 jaar tijd. In het jaar dat hij StadsPrins was werd het gepresenteerd door Willem Huisman.
Maurits Bonnemaijers heeft het presenteer stokje overgenomen van Piet van Lijssel. De 33ste editie van het Maaslands Carnavals Liedjes Festival zal zijn derde MCLF zijn .

Frans van de Weerden, Ton Bouma, Wil Panneman, Willem Huisman waren de MCLF commissie voorzitters. Frank Mientjes is de huidige voorzitter, sinds 2005. Wil is nog steeds lid van commissie samen met Ad van Uden en Maikel Timmermans.

Zo rond de sluitingsdatum is het altijd stressen bij de voorzitter. Meestal moet er nog wat afgebeld worden om alle benodigde bescheiden binnen te krijgen. Vooral in de jaren dat het zuiden als laatste op (school)vakantie gaat. Alles begint dan later en je moet ook even in de sfeer komen.

Het enthousiasme van de commissie en de deelnemers zorgt er elk jaar weer voor dat er een keur aan liedjes te beluisteren valt.


5.    Winnaars

Al 32 winnaars heeft het Maaslands Carnavals Liedjes Festival voortgebracht. Soms was het publiek het niet eens met de jury uitslag, maar meestal waren ze het er roerend mee eens. De winnaars in ieder geval.

Van het winnende nummer van de eerste editie Patty en Jolly zijn er geen opnames beschikbaar. De organisatie heeft één van de uitvoerende getraceerd maar ook zij was niet meer in het bezit van de tekst en muziek. Opnieuw opnemen was dus ook niet meer mogelijk. Alle andere winnaars zijn wel elektronisch beschikbaar en te downloaden op www.mclf-archief.nl

Op www.mclf-archief.nl vindt je een lijst van alle winnaars.

D’n Olijke Kouseband is de eerste deelnemer die beslag wist te leggen  op de wisselbeker in 1995. Zij wonnen drie keer achtereen het MCLF met “Me Me Kupke In De Wolken”, “Carnaval Ge Bent van Mij” en “Ik Vuul Me Net”.
Helaas bestaat de D’n Olijke Kouseband niet meer. Maar hun naam wel. Ze hebben de wisselbeker teruggeven aan de organisatie, in eeuwige bruikleen.

Kiep Kwajt is de 2de groep die de wisselbeker won. Dit was in 2008. Ook zij wonnen drie keer achtereen. Met “Ik Heb Serpentines In Mijn Haar”, “Lam Tegen De Lambrizering”, en “Een Osse Vrouw”. Zij kregen een replica met de winnaars sinds 1996.

Kiep Kwajt, voor 1998 K.V.A.,  doet al jaren mee aan het MCLF. Eerst als begeleider van diverse deelnemers en sinds 1998 ook als deelnemer.

Los Zand, al jaren deelnemer maakt kans om tijdens de 33ste editie de wisselbeker te winnen. Ze hebben al twee jaar achtereen gewonnen.

De winnaars van het MCLF waren ook zeer succesvol op het Knotskraker Festival. Op het Knotskraker Festival wordt de Brabantse Carnavalskraker gekozen. Alle winnaars van de plaatselijke liedjesfestivals werden uitgenodigd. De Osse deelnemers hoorden vaak bij de beste 11 op de cd.
Doet Hier Iets was in 1992 de eerste Osse club die het s Festival wist te winnen met “Moeder Het Is Weer Mis”.

“De Bouwmanbal” van Los Zand heeft ook het Knotskraker Festival gewonnen en wel in 2004.

Doet Hier Iets is de club die elk jaar meedoet met het MCLF, al 23 jaar achtereen. Tweemaal zijn ze eerste gewonnen; met “Moeder Het Is Weer Mis” (1992) en “Oranje Tango” (2001). Daarnaast staan ze bijna elk jaar op de CD.


 6.    De Toekomst

In hoofdstuk 2 is al beschreven wat er in de voorgaande 32 edities van het Maaslands Carnavals Liedjes Festival al is veranderd.

Elke twee á drie jaar wordt na het MCLF een deelnemers vergadering gehouden. Zo ook op 8 januari 2013. Tijdens deze goed bezochte deelnemersvergadering werd duidelijk dat de D’n Iemhof niet meer de ‘locatie to be’ was. Ook werd gesproken over de invulling van de avond.

Op basis van deze vergadering en een eerder geprek met Marco van Ultzen en Peter van Lieshout is een advies opgesteld richting het Bestuur van de Raauw Ossekar is.

De MCLF-commissie is samen met het Bestuur op zoek gegaan naar een andere locatie voor het MCLF. Dit is uiteindelijk Het Oude Theater geworden.

Maar dat is niet de enigste verandering die de commissie heeft doorgevoerd. Er zal een totaal programma worden gepresenteerd. Dit betekent een openings-act, de wedstrijd gevolgd door een after-party.

De vakjury blijft en bestaat uit tenminste 3 leden en maximaal 5 leden. De deelnemer hoeft geen publieksjury lid meer te leveren. De organisatie zorgt voor een publieksjury. Ook deze bestaat uit minimaal drie leden en maximaal 5. Meer informatie in het reglement.

De zaalprijs, de laatste twee jaar via SMS komt niet meer terug.

Er wordt een nieuwe categorie genaamd “De Smaakkraker” ingevoerd. Bij deze categorie mag een bestaande lied worden gebruikt met een nieuwe tekst. De winnaar van deze categorie komt ook op de CD.
Voor de loting van optreden wordt er geen verschil gemaakt tussen beide categorieën. Ook dingen zij mee voor de Presentatieprijs.

In het verleden werden de nummers 5 en 6, die ook op de CD komen bekend gemaakt. Nu doen zij mee aan de finale ronde. Dus een finale ronde van 6 deelnemers in plaats van 4.


7.    Download

Via onderstaand knop kun je de historie downloaden.