MCLF-Commissie,
Wil Panneman
Basis was “22 Edities MCLF door Henk de Croon (2002)”
Copyright © Oktober 2013, P.C.S. De Raauw Ossekar,  Oss

1.    De Start

Ergens in 1982 komt toenmalig president van Carnavals Stichting De Raauw Ossekar Bert Appels met het idee om een carnaval¬s liedjesfestival te organiseren. Hij en met hem vele anderen zijn de commerciële melodietjes en het geproduceerde gebral van de Hilversumse zenders meer dan zat. Die liedjes doen geen deugd aan de eigen carnavalscultuur zoals die in Oss en het Maasland wordt beleefd. Zijn idee wordt met veel instemming verwelkomd.

Er wordt meteen een commissie benoemd onder voorzitterschap van Frans van der Weerden en verder Harrie Bosch, Gerardus Sozef, Ben Baaijens(†), Tonnie Verbruggen (†).

Er worden stukken in de krant gepubliceerd, scholen en vereni¬gingen in de hele regio worden aangeschreven om kandidaten te krijgen. De oogst is echter uiterst mager. Slechts twee kandi¬daten melden zich aan. Het eerste festival is tijdens het zogenaamde Rondje Ossekar, een carnavalesk feestje op de zondagmiddag in Narrentempel D’n Iemhof.

Het festival werd een afgeleide van het Kwekfestijn in Den Bosch. Beroepsmusici werden aangezocht om een jury te vormen om de liedjes op muzikaliteit, tekst en voordracht te beoordelen. Zij fungeer¬den onder voorzitterschap van de voorzitter van het Kwekfes¬tijn. Niet verwonderlijk dus dat de eerste edities van het liedjesfestival gekenmerkt werden door de zogenaamde Bossche dreun.

Twee meisjes van ongeveer tien en elf jaar toen, kwamen als beste uit de bus met het liedje We magge d'r zen. Helaas bestaan er geen opnames van.

Besloten werd om nog datzelfde jaar in november een tweede liedjesfes-tival te houden, zodat het winnende liedje ruim voor carnaval gepromoot kon worden. Weer worden op zeer ruime schaal deelne¬mers gezocht. Op blaaskapel De Mukken uit Schaijk na, laat het Maasland het afweten. Kapellen en deelnemers komen voor de rest allemaal uit Oss.

Alle begin is moeilijk. beseft ook de organiserende MCLF-commissie, maar zij zet gestaag door. Frans van Leeuwen was de eerste presentator en kweet zich voorbeel¬dig van zijn taak. De in carnavalskringen bekende Anne van de Steenstraten schreef het eerste liedje voor De Schikzuukers.

Met de komst van deelnemers als De Houtklappers en de Oplap¬pers begon het liedjesfestival lekker te lopen, wat deelnemers betreft. De regio is echter slechts af en toe vertegenwoor¬digd. De beste liedjes, waaronder het winnende liedje  worden elk jaar opgenomen op het vinyl later op cassette bandjes, vanaf de veertiende editie op CD en sinds de negenentwintigste editie gratis te downloaden.

In het begin werden de liedjes in de Osse carnavalstempels ten gehore gebracht. Dit is bijna tot nul gereduceerd, reden hiervan de technisch mogelijkheden om muziek ten gehore te brengen, externe partij.

Ook werd in het begin de muziek onder de Osse kapellen verspreid. Hier werd helaas weinig meegedaan en deze service stopte rond 1997.
Toch zou de MCLF-commissie graag zien dat het winnend lied weer ten gehore wordt gebracht door de kapellen. Met de 33ste editie wordt een nieuwe  aanzet gegeven. Door de zanglijn ook uit te laten schrijven kunnen de kapellen de nummers goed brengen zonder de zang.