2.    De veranderingen

De MCLF-commissie, die inmiddels vaste grond onder de voeten heeft gekregen, niet alleen bij De Raauw Ossekar zelf, gaat ambitieus als zij is, zoveel als mogelijk de perfectie nastre¬ven.

Het reglement wordt aangepast en dat heeft tot gevolg dat de vakjury rouleert. Na vijf jaar wordt een lid automatisch vervangen door een nieuwkomer. Zo zitten er niet alleen be¬roepsmusici in de jury, maar ook dirigenten en af en toe choreografen en theatermensen.

Ook wordt een persjury in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de media uit het Maasland. Los van de vakjury een kennen zij de persprijs toe.

Tenslotte wordt de publieksjury ingevoerd, die te samen met de vakjury de eindklassering bepaalt van de meedingende liedjes en voor de jurering van de Presentatie prijs zorgt.

De deelnemers weten zich steeds vaker te verzekeren van de medewerking van de diverse muziekkapellen. Die zetten uiteraard hun beste beentje voorzetten om de liedjes zodanig te spelen dat zij als winnaar, zo niet tot de besten beoordeeld worden. Het geeft hen het genoegen om ook op de jaarlijks uit te geven muziekdrager te komen en zo meer naamsbekendheid te krijgen.
De eerste zeven festivals vinden op de zondagmiddag plaats. Het aantal deelnemers varieerde die eerste jaren echter sterk, hoewel de kwaliteit steeds uitstekend was.

Het achtste festival vindt voor het eerst op de vrijdagavond plaats voor het Elf-Elf bal van de Raauw Ossekar. Organisatoren, deelnemers en kapellen hebben zodoende nog het hele weekeinde voor zich om de rust terug te vinden en de spanning van de inspanning te laten betijen.

Sinds de 13de editie wordt het MCLF een week na de onthulling van de StadsPrins gehouden. Hierdoor kon de nieuwe StadsPrins en zijn Adjudant ook aanwezig zijn. Hiermee werd ook een wens van SCVO ingewilligd.
De invloed van de publieksjury werd ook vergroot, naar aanleiding van een deelnemers vergadering. De publieksjury werd gelijk gesteld aan 3 vakjuryleden (was 2) in de voorrondes en in de finale werden de punten van de publieksjury opgeteld en niet meer gemiddeld. Deze vernieuwde telling was actief sinds de 26ste editie (2006).